Veelgestelde vragen facturatie Adverteren via bol.com

Op deze pagina vind je informatie over de facturatie van bol.com Retail Media. Dit is interessant als je gebruik van de diensten van Adverteren via bol.com zoals sponsored products, display advertising en social advertising.

Maak je gebruik van Adverteren via bol.com? Dan krijg je hiervoor een aparte Avb-factuur, die je terugvindt in de portal onder het tabblad ‘Facturatie’. Deze factuur ontvang je dus anders dan de Vendor Allowance facturen.

De kosten van Adverteren via bol.com van afgelopen maand komen direct op de eerste van de maand op de factuur. In de Excel specificatie vind je daarnaast een uitsplitsing van de kosten per dag, per campagne.

Veelgestelde vragen: Facturatie

Waar kan ik mijn factuur vinden?

De Avb-facturen zijn op elke eerste dag van de maand beschikbaar in de portal en kun je hier altijd terugzoeken. Avb-facturen zullen niet meer per mail verstuurd worden.

Waarom ziet mijn factuur er ander uit?

De opmaak van de factuur is verbeterd en is nu ook voor alle afnemers van Adverteren via bol.com hetzelfde.

Wat wordt er per maand gefactureerd?

De Adverteren via bol.com kosten van afgelopen maand komen direct op de eerstvolgende factuur, ook als de campagne nog loopt. Op deze manier wordt er altijd precies gefactureerd wat er ook daadwerkelijk is uitgeleverd.

Waar kan ik de specificatie vinden van wat er gefactureerd wordt?

Op de portal. Er is standaard een specificatie beschikbaar in Excel als bijlage. Waarin per dag, per campagne staat wat de kosten zijn.

Veelgestelde vragen: PO nummer

Wat is een PO nummer?

Purchase Order (PO) nummers worden intern gebruikt door bedrijven om hun aankopen en bijbehorende facturen te volgen en goed te keuren.

Wanneer moet ik het PO nummer doorgeven als ik dat op mijn factuur wil?

Indien je een PO nummer op je factuur wilt hebben dien je dit door te geven tijdens het aanvragen van een campagne. In het nieuwe proces verloopt de facturatie automatisch en zijn er geen handmatige acties meer nodig. Dit komt de doorlooptijd en kwaliteit ten goede.

Waar kan ik mijn PO nummer terugvinden op de factuur?

Deze staat vermeld bij “REFERENTIE”.

Kan ik meerdere PO nummers tegelijk gebruiken?

Indien je voor verschillende budgetten of campagnes een verschillend PO nummer wilt gebruiken kan dit. Geef dit dan wel duidelijk aan bij jouw contactpersoon of mail naar dit emailadres. Je ontvangt per PO nummer een losse factuur.

Ik heb een verkeerd PO nummer doorgegeven, wat moet ik nu doen?

Neem contact op met ons via dit emailadres.

Veelgestelde vragen: Overig

Waarom verandert de facturatie voor Adverteren via bol.com?

Deze verandering zorgt voor een sneller, betrouwbaarder en inzichtelijker administratief proces met 1 aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen aan bol.com Retail Media.

Welke andere wijzigingen zijn er?

Order formulieren worden digitaal ondertekend met DocuSign.

Kan ik nog steeds hetzelfde rekening nummer gebruiken?

Ja het rekeningnummer van bol.com blijft ongewijzigd voor leveranciers die Adverteren via bol.com afnemen.

Ik heb afwijkende betaaltermijnen, wijzigen deze nu ook?

Betaaltermijnen en afspraken met bol.com (inclusief bol.com Retail Media) blijven ongewijzigd.

Waarom krijg ik ook nog steeds Avb-facturen per mail?

Bestaande budgetten die nog niet volledig besteed en/of gefactureerd zijn zullen nog op de oude manier gefactureerd worden. Gedurende een korte overgangsperiode kun je dus 2 verschillende facturen ontvangen. Voor de overige VA (Vendor Allowance) facturen verandert er trouwens niks.

 

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via dit emailadres.