Wat zijn de aanlevervoorwaarden?

Om gestructureerd en foutloos te kunnen aanleveren is het belangrijk om de voorwaarden te weten

Om artikelen op de juiste wijze te kunnen verwerken in het operationele proces van bol.com moeten leveranciers hun artikelen volgens de eisen logistieke aanlevervoorwaarden verpakken, voormelden en aanleveren bij een bol.com magazijn.

De aanlevervoorwaarden maken een integraal deel uit van het leveranciershandboek. Het naleven van deze voorwaarden zal leiden tot snellere verwerking en minder kosten.

Bij het niet nakomen van de aanlevervoorwaarden, kan bol.com:
1. Leveringen weigeren;
2. Leveringen op kosten van de leverancier terugsturen;
3. Op kosten van de leverancier handelingen verrichten die noodzakelijk zijn voor de verwerking van de levering.

Bij lichamelijk letsel als gevolg van het niet naleven van deze voorwaarden ligt de aansprakelijkheid bij de leverancier.

Deze voorwaarden gelden voor alle Warehouses, voor BFC XL in Nieuwegein zijn aanvullende eisen welke je kunt vinden in het onderstaande document.

De aanlevervoorwaarden zijn te downloaden op beide portals.

Leveranciers Portal onder knop ‘Handleidingen’:
https://portal.bol.com/supplier/manuals/

handleidingen

Supply Chain Portal onder knop ‘Help’:
https://supplierportal.bol.com/

Aanlevervoorwaarden2