Wetgeving bol.com 2022

De 'New Deal voor consumenten' is een pakket van maatregelen vanuit de Europese Unie (EU), dat onder andere het doel heeft om de consumentenbescherming te verbeteren en te moderniseren. Onderdeel hiervan zijn Europese richtlijnen waarmee het consumentenrecht in Europa gelijkgetrokken en verder aangescherpt wordt.

Deze richtlijnen worden omgezet in nationale wetgeving die gefaseerd ingaat, namelijk 1 januari 2022 en 28 mei 2022*. Omdat deze wetgeving ook voor bol.com en jou als leverancier geldt, informeren we je er alvast over. Op deze pagina lees je de 8 veranderingen die van invloed kunnen zijn op de productverkoop via bol.com.

1 – Reviews

Vanaf 28 mei 2022 dient elk online retailer te controleren of reviews echt door klanten zijn gegeven die het artikel hebben gekocht of gebruikt. Het is bij bol.com dan alleen nog mogelijk een review te plaatsen als je het artikel ook daadwerkelijk gekocht hebt. Omdat dit positief is voor klanten én partners, start bol.com hier al in week 51 van 2021 mee.

Verder dient bol.com op haar website uit te leggen hoe reviews worden gecontroleerd en verwerkt. Bol.com wordt verplicht een controle te doen op de aankoop of het gebruik van het betreffende artikel, om nepreviews te voorkomen. Ook is het dan wettelijk niet meer toegestaan om klantbeoordelingen of aanbevelingen misleidend weer te geven – bijvoorbeeld door alleen positieve beoordelingen te publiceren en de negatieve te verwijderen – echter voorziet ons huidige beleid hier al in. Bol.com verwijdert nooit reviews omdat ze negatief zijn, alleen als ze tegen onze voorwaarden ingaan.

Gesponsorde reviews: Bol.com is geen voorstander van gesponsorde reviews (sponsoring in de vorm van korting, cadeaubonnen, cashback, ‘kans op’ etc.) omdat een beloning de objectiviteit van de reviewschrijvers mogelijk beïnvloedt
In onze voorwaarden staat duidelijk dat indien er een vergoeding of een product is verkregen via een derde partij om de review te schrijven, dit vermeld dient te worden. Is dit niet het geval,  dan zal bol.com bij constatering de review verwijderen.

Dit alles staat uitgelegd in onze vernieuwde voorwaarden voor reviews.

Update 20 december 2021

De wijziging m.b.t. het controleren op aankoop bij het indienen van een review wordt deze week al ingevoerd en dat is goed nieuws! We hebben eerder gecommuniceerd dat de wijziging eind november van kracht zou gaan, daarmee vooruitlopend op de datum van eind mei 2022. Door een kleine vertraging wordt het uiteindelijk deze week in gang gezet. Er kunnen vanaf woensdag 22/12/2021 dus geen reviews meer geplaatst worden door personen die je artikel niet via bol.com gekocht hebben. We hebben hier de voorwaarden voor productreviews op aangepast.

De volgende stap is het kenbaar maken van reviews die daadwerkelijk op een aankoop gebaseerd zijn, inclusief alle reeds bestaande reviews. Dit zal begin januari zichtbaar zijn in de webshop en in de app.

2 – Recht op updates

Klanten krijgen recht op updates voor digitale artikelen (zoals telefoons en laptops) en voor digitale inhoud (zoals e-books en software). Jij bent als aanbieder wettelijk verplicht om je klanten op de hoogte te brengen van de beschikbaarheid van die updates, dit staat ook opgenomen in onze voorwaarden. Zorg er daarom voor dat je productinformatie onder ‘introductie en ondersteuning’ en specifiek “recht op updates’ altijd juist en volledig is ingevuld. Vanaf januari zullen smart-apparaten zonder deze productinformatie offline worden gehaald.

Wat zijn smart-apparaten?
Smart apparaten zijn apparaten die:

  • of zelfstandig verbinding maken met internet, via wifi en/of mobiele data. Denk hierbij aan een smartphone of laptop.
  • of een app nodig hebben om volledig te werken. Voorbeelden hiervan zijn een slimme wegschaal of een slimme thermostaat.

3 – Termijn om een klacht in te dienen

Als een klant een gebrek ontdekt van een gekocht artikel dan dient hij/zij op tijd een klacht in te dienen. Er is geen vaste termijn, maar 2 maanden is in ieder geval tijdig. Deze klachttermijn geldt niet voor artikelen met digitale inhoud, zoals software en e-books. Deze regel gaat 1 januari 2022 in.

4 – Verlengen termijn wettelijk bewijsvermoeden

Wanneer een gebrek aan een artikel zich binnen 6 maanden na de aflevering van een gekocht artikel voordoet, wordt er vanuit gegaan dat dit gebrek al bestond op het moment van aflevering. Deze termijn wordt verlengd naar 1 jaar. Deze regel gaat 1 januari 2022 in.

5 – Aangescherpte conformiteitseisen

Een gekocht artikel dient de eigenschappen te hebben die de consument redelijkerwijs mag verwachten; dit noem je conformiteit. De conformiteitseisen worden uitgewerkt en aangescherpt in de wet. Er zijn 2 soorten conformiteit:

  1. objectieve conformiteitseisen – voldoet de kwaliteit aan de verwachting van de klant? en
  2. subjectieve conformiteitseisen – voldoet kwaliteit aan de verwachtingen van de consument die voortkomen uit de koopovereenkomst?

Het wordt hiermee nog belangrijker om de klant goed te informeren over de eigenschappen van een artikel omdat klanten verkopers sneller kunnen aanspreken. Dit kan gedaan worden op de productpagina. Leveranciers zijn er zelf verantwoordelijk voor om dit goed door te voeren in je productinformatie. Deze regel gaat 1 januari 2022 in.

6 – Commerciële garanties

Dit zijn de garanties die jij als verkoper of de fabrikant aanbiedt bovenop de wettelijke garantie. Deze garantie dient in duidelijke en begrijpelijke taal te worden omschreven en te worden verstrekt op een duurzame gegevensdrager. Reclame-uitingen (waaronder ook je productinformatie bij bol.com valt) zijn leidend. Op de productpagina zijn verschillende velden beschikbaar om garantievoorwaarden duidelijk over te brengen naar de klant. De informatie omtrent garanties zoals deze op de productpagina is weergegeven is dus bepalend. Deze regel gaat 1 januari 2022 in.

7 – Kortingen en prijsdalingen

Bij prijsverlaging (dus ook bij kortingen) dient de aanbieder als ‘van’-prijs de laagste vorige prijs te vermelden die gold in een periode van minimaal 30 dagen voor de prijsdaling. Je kunt dus niet eerst de verkoopprijs verhogen, daarna verlagen en vervolgens in je communicatie naar de verhoogde prijs verwijzen. Het blijft wel mogelijk om een prijs af te zetten tegen een andere prijs dan een eerder verkoopprijs, bijvoorbeeld tegen de adviesprijs.

8 – Kwaliteitsverschillen van artikelen

Hieronder verstaan we het aanbieden van een artikel in het ene EU land, als zijnde een artikel dat identiek is aan een artikel in een ander EU land, terwijl de samenstelling of kenmerken niet hetzelfde zijn. Dit wordt als misleidend gezien.

Dit zijn de andere richtlijnen

Ook voor de overige 3 richtlijnen zorgen we dat we daaraan voldoen – al merk je daar als leverancier verder (bijna) niets van. Wel is het handig hiervan op de hoogte te zijn voor bijvoorbeeld je eigen webshop. Deze overige richtlijnen gaan op 28 mei 2022 in:

Gepersonaliseerd aanbod
Klanten dienen duidelijk, begrijpelijk en goed zichtbaar op de hoogte gebracht te worden wanneer en hoe een artikel gepersonaliseerd is.

Informatieverplichtingen
Het dient voor de consument duidelijk te zijn of zij een aankoop doen bij een professionele handelaar of bij een particulier. Ook dient de klant op de hoogte te zijn van de verdeling van de plichten – in dit geval tussen bol.com en de leverancier.

Zoekopdrachten
De parameters waarop de rangschikking in zoekopdrachten bepaald wordt, dient als algemene informatie inzichtelijk te zijn voor de consument.

Blijf op de hoogte

Naast de informatie die je van ons ontvangt, is het belangrijk dat je zelf op de hoogte ben van de actuele consumentenwetgeving. Het is namelijk je eigen verantwoordelijkheid als ondernemer om te weten waar jouw klanten recht op hebben en om ervoor te zorgen dat de koopovereenkomst met de klant wordt nagekomen. Bereid je dan ook goed voor op alle veranderingen. In onze communicatie geven we nu vooral op hoofdlijnen informatie over een aantal wijzigingen**.

* Op 1 januari 2022 treedt de ‘Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud’ in werking en op 28 mei 2022 de ‘Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming’.
** Bovenstaande is puur informatief om je in hoofdlijnen op de hoogte te stellen van de nieuwe wetgeving. Partners en leveranciers zijn zelf verantwoordelijk om zich in deze nieuwe wetgeving te verdiepen, bol.com adviseert hier niet over.