Belangrijke verandering wetgeving

Per 1 januari 2022

Nieuws

Per 1 januari 2022 treedt de New deal voor consumenten in. Dit is een pakket van EU maatregelen met onder meer als doel de consumentenbescherming te verbeteren en te moderniseren. De nieuwe regelgeving heeft impact op bol.com, haar partners en leveranciers. Daarom vinden wij het belangrijk om jou hierover te informeren.

Onderdeel hiervan zijn 3 Europese richtlijnen waarmee het consumentenrecht in Europa uniform wordt gemaakt en verder wordt aangescherpt. Deze richtlijnen worden omgezet in nationale wetgeving die gefaseerd in werking treedt.

Hieronder vertellen we over de 8 belangrijkste veranderingen:

 

1 – Reviews

Vanaf 28 mei 2022 dient bol.com te controleren of reviews echt door klanten zijn gegeven die het artikel hebben
gekocht of gebruikt. Verder dient bol.com verplicht op haar website uit te leggen hoe reviews worden gecontroleerd
en verwerkt. Het is verboden om nep-reviews en aanbevelingen te (laten) plaatsen, zoals “likes” op sociale media
om artikelen te promoten. Maar ook om klantbeoordelingen of aanbevelingen misleidend weer te geven,
bijvoorbeeld door alleen positieve beoordelingen te publiceren en de negatieve te verwijderen.
Momenteel zijn we bezig het nieuwe review systeem te implementeren. We verwachten nog dat het dit jaar
geïmplementeerd zal zijn.
Het is bij bol.com dan alleen nog mogelijk een review te plaatsen als je het artikel ook daadwerkelijk gekocht hebt.

 

2 – Recht op updates
Klanten krijgen recht op updates voor digitale artikelen (zoals telefoons en laptops) en voor digitale inhoud
(zoals e-books en software). De verkoper wordt hiervoor verantwoordelijk. Op basis van de wet is de verkoper
verplicht om de klant in kennis te stellen van de beschikbaarheid van deze updates, tevens dienen de
installatie-instructies duidelijk te zijn. Deze regel gaat 1 januari 2022 in.

 

3 – Termijn om een klacht in te dienen

Als een klant een gebrek ontdekt van een gekocht artikel dan dient hij/zij op tijd een klacht in te dienen.
Er is geen vaste termijn, maar 2 maanden is in ieder geval tijdig. Deze klachttermijn geldt niet voor artikelen
met digitale inhoud, zoals software en e-books. Deze regel gaat 1 januari 2022 in.

 

4 – Verlengen termijn wettelijk bewijsvermoeden

Wanneer een gebrek aan een artikel zich binnen 6 maanden na de aflevering van een gekocht artikel voordoet,
wordt er vanuit gegaan dat dit gebrek al bestond op het moment van aflevering. Deze termijn wordt verlengd naar 1 jaar.
Deze regel gaat 1 januari 2022 in.

 

5 – Aangescherpte conformiteitseisen

Een gekocht artikel dient de eigenschappen te hebben die de consument redelijkerwijs mag verwachten, dit noem je conformiteit.
De conformiteitseisen worden uitgewerkt en aangescherpt in de wet. Er zijn 2 soorten conformiteit: objectieve conformiteitseisen
(voldoet de kwaliteit aan de verwachting van de klant?) en subjectieve conformiteitseisen (voldoet kwaliteit aan de verwachtingen
van de consument die voortkomen uit de koopovereenkomst?). Het wordt hiermee nog belangrijker om de klant goed te
informeren over de eigenschappen van een artikel omdat klanten verkopers sneller kunnen aanspreken.
Dit kan gedaan worden op de productpagina. Deze regel gaat 1 januari 2022 in.

 

6 – Commerciële garanties

Dit zijn de garanties die jij als verkoper of de fabrikant aanbiedt bovenop de wettelijke garantie. Deze garantie dient in duidelijke
en begrijpelijke taal te worden omschreven en te worden verstrekt op een duurzame gegevensdrager. Reclame-uitingen
(waaronder ook je productinformatie bij bol.com valt) zijn leidend. Op de productpagina zijn verschillende velden beschikbaar
om garantievoorwaarden duidelijk over te brengen naar de klant. De informatie omtrent garanties zoals deze op de productpagina
is weergegeven is dus bepalend. Deze regel gaat 1 januari 2022 in.

7 – Kortingen en prijsdalingen

Bij prijsverlaging (dus ook bij kortingen) dienen verkopers als ‘van’-prijs de laagste vorige prijs te vermelden die gold in een periode
van minimaal 30 dagen voor de prijsdaling. Het is dus niet mogelijk eerst de verkoopprijs te verhogen en daarna te verlagen en in
communicatie dan naar de verhoogde prijs verwijzen. Het blijft wel mogelijk om een prijs af te zetten tegen een andere prijs dan een
eerder verkoopprijs, bijvoorbeeld tegen de adviesprijs.

 

8 – Kwaliteitsverschillen van artikelen

Het aanbieden van een artikel in een EU land als identiek aan een artikel in een ander EU land, terwijl de samenstelling of kenmerken niet
hetzelfde zijn wordt als misleidend gezien.
Naast de informatie die je van ons ontvangt, is het belangrijk dat je zelf op de hoogte bent van de actuele consumentenwetgeving.
Het is namelijk jouw verantwoordelijkheid als leverancier om te weten waar jouw klanten recht op hebben en om ervoor te zorgen dat
de koopovereenkomst met de klant wordt nagekomen. Bereid je dan ook goed voor op alle veranderingen.
In onze communicatie geven wij op hoofdlijnen informatie over een aantal wijzigingen.