Correct voormelden

Nieuws

bol.com zal strakker sturen op op het correct voormelden van zendingen conform de logistieke aanlevervoorwaarden van bol.com.

In de logistieke aanlevervoorwaarden staat opgenomen dat:

  • Een zending voorafgaand aan de levering digitaal aangemeld dient te worden.
  • Een zending die is aangemeld, ook daadwerkelijk dient te worden geleverd op de aangegeven leverdatum.
  • De Artikelcodes en de aantallen in de aanmelding exact overeen dienen te komen met de inhoud van de fysieke zending.

Bovenstaande is noodzakelijk voor een juiste planning, soepel inboundproces en snellere verwerkingen van de goederen.

Momenteel zien we dat er nog veel afwijkingen zijn tussen voormeldingen en de daadwerkelijke (fysieke) levering en dat de voorwaarden dus niet goed worden nageleefd. Door scherper te gaan sturen op deze voorwaarden verwachten we onder andere  de volgende verbeteringen te realiseren:

Omdat de voorgenoemde potentiële verbeteringen alleen mogelijk zijn als iedere leverancier zich aan de voorwaarden houdt doen we via dit bericht een beroep op jou als leverancier. We verzoeken om per direct scherp te zijn op het maken van een correcte voormelding en bijbehorende levering. Dit is een algemene vermelding en betreft voor nu geen specifieke zending.

Daarnaast wordt er de komende tijd vanuit bol.com scherper gemonitord op afwijkingen tussen de voormelding en daadwerkelijke levering en kan er contact worden opgenomen in het geval van het niet naleven van de voorwaarden.