Mens & Maatschappij

Algemene milieukeurmerken stellen sociale eisen en/of milieueisen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld eisen met betrekking tot watervervuiling, hulpstoffen, chemicaliën, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, eerlijke handelsvoorwaarden voor boeren en het verbeteren van de wereld.

Criteria

1. B Corp

B Corp is een certificering voor bedrijven die naast winst ook duurzaamheid opgenomen hebben in hun bedrijfsmissie. Hiermee zetten zij zich in voor een betere wereld. De B Corpscertificering is te vergelijken met een fairtrade-label voor koffie of het Eko-keurmerk voor biologische producten, echter is het een label voor bedrijven. B Corpsbedrijven onderscheiden zich op sociaal- en milieugebied, en zijn daarin transparant.

Criteria
Ben je een B Corpsbedrijf maar sta je zo nog niet bekend bij bol.com? Neem dan contact op met Partnerservice om dit aan te laten passen. Zodra jouw bedrijf bekend staat als B Corp, wordt nieuw assortiment automatisch opgenomen als duurzaam en verantwoord assortiment.

2. Sociale ondernemingen

Dit zijn ondernemingen met een maatschappelijke missie: een betere wereld maken. Ze zijn niet afhankelijk van giften of subsidies. Elk financieel doel staat ten dienste van de missie. Verder zijn ze fair en transparant. En letten ze op hun ecologische voetafdruk. Om zeker te zijn dat een artikel gemaakt is door een sociale onderneming, werken we samen met sociale ondernemingen die lid zijn van Social Enterprise NL. Alle producten van leden van Social Enterprise NL worden gelabeld en toegevoegd aan het duurzaam en verantwoord assortiment.

Criteria
Ben je een Nederlandse sociale ondernemer? Meld je dan aan als sociale onderneming via social-enterprise.nl om in aanmerking te komen voor een duurzaamheidslabel. Ben je een Belgische sociale ondernemer? Dan is een registratie als Vennootschap met Sociaal Oogmerk (VSO) voldoende. Voldoe je hieraan en sta je nog niet als sociale ondernemer bekend bij bol? Neem dan contact op met de Leveranciers service om dit aan te laten passen. Zodra jouw merk bekend staat als sociale ondernemer, wordt nieuw assortiment automatisch opgenomen als duurzaam en verantwoord assortiment.

3. Goede doelen

Goede doelen organisaties zetten zich in om maatschappelijke problemen op te lossen. Een goed doel wordt beschouwd als een instelling van algemeen nut als zij zich voor ten minste 90% inzet voor algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit.

Criteria
Om zeker te zijn dat een artikel wordt aangeboden door een goed doel, gaan we na of jouw organisatie lid is van CBF (Erkend Goed Doel) of ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 • Is je merk van een goede doelen organisatie en lid van CBF of ANBI, dan worden alle artikelen van dat merk gelabeld en toegevoegd aan het duurzaam en verantwoord assortiment.
 • Is je merk van een goede doelen organisatie en lid van CBF of ANBI maar sta je zo nog niet bekend bij bol? Neem dan contact op met je contactpersoon om dit aan te laten passen.

Om te bouwen aan een duurzamere, eerlijke wereld voor iedereen zijn organisaties die werken aan een maatschappelijk doel hard nodig. Artikelen binnen deze categorie zijn bijvoorbeeld fairtrade, afkomstig van een sociale onderneming of van een goed doel. Een artikel dient ten minste één van de onderstaande keurmerken of kenmerken te dragen om binnen het duurzamere assortiment van bol opgenomen te kunnen worden:

Keur- of kenmerk
 • Cotton Made in Africa
 • Fair for Life
 • Fairtrade
 • Fair Stone
 • Fair Wear Foundation
 • Fairforward
 • IGEP
 • Xertifix
 • Leaping Bunny (Schoonmaakartikelen)
 • World Fair Trade Organization