Offerfeed upload via portal

Aanbod beheren via de leveranciers portal

Aanbod beheren

Als voorbereiding voor het piekseizoen hebben we een aantal innovaties doorgevoerd in het aanleverproces van offers.
Zo is het vanaf heden mogelijk om jouw offerfeed via de portal te uploaden, kan je meer relevante informatie aanleveren met de nieuwe offerfeed template en wordt het mogelijk om delta-bestanden aan te leveren.

Uploaden via de portal

Vanaf heden is het mogelijk om via de portal jouw offerfeed te uploaden.
Dit door via het tabblad ‘Aanbod beheren’ een .xlsx bestand in de nieuwe template te uploaden. Deze optie kan je vanaf heden gebruiken naast de gebruikelijke methode om de bestanden via FTP aan te leveren.