Automatische offerfeed

Is handmatig een offerfeed uploaden te arbeidsintensief? Dan kan je automatiseren!

Automatiseren

Leveranciers hebben de mogelijkheid om de offerfeeds automatisch te uploaden op onze server met de inloggegevens die ze van de Leveranciers service krijgen.

De koppeling moet vanuit de leverancier worden verzorgd. Beide bestandstypen (xlsx & txt) kunnen automatisch aangeleverd worden.

  • De offerfeed dient op de FTPS server van bol.com geüpload te worden.
  • De verwerking van de offerfeed duurt +/- 30 minuten. We adviseren daarom om de automatische offerfeed niet meer dan 1x per uur aan te leveren.

Aanleverfrequentie verschilt per type leverancier:

  • Bij stock-only leveranciers verwachten we een wekelijkse offerfeed, rekening houdend met de besteldagen van je Supply Chain specialist.
  • Bij crossdock leveranciers verwachten we een dagelijkse geautomatiseerde offerfeed (op werkdagen, ten minste drie maal daags), zodat wij een goede leverbetrouwbaarheid richting onze klanten kunnen garanderen.