Implementatie van de Digital Service Act

Lees hier meer over de impact van de implementatie van de Digital Service Act bij bol.

Nieuws

De Digital Service Act (DSA) is een Europese wetgeving die in gaat per 17 februari 2024. De DSA beschermt de rechten van de consumenten en zorgt voor een veiligere, betrouwbare en transparante online omgeving.

De Digitale Services Act (DSA)

Een van de onderdelen van de DSA is erop gericht dat consumenten contact kunnen opnemen met de verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU. Als platform zijn we daarbij verplicht om deze informatie te tonen aan de klanten. Om aan deze verplichting te voldoen worden alle bestaaande en nieuwe artikelen op ons platform voorzien van deze informatie.

 

Welke gegevens worden gevraagd?

Alle bestaande en nieuwe artikelen op bol (m.u.v. boeken, e-books en cadeaubonnen) worden voorzien van onderstaande attributen:

  • Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU  
  • Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU 
  • Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU 
  • E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU 

Alle attributen zijn vooringevuld met een standaard tekst: Deze informatie volgt nog/ Ces informations suivront bientôt. Het vullen van de attributen zorgt er voor dat deze tekst wordt overschreven. Stapsgewijs worden de attributen online zichtbaar voor de klant. 

Uitrol van attributen en impact

De nieuwe attributen komen in alle productgroepen online te staan. De uitrol van de attributen gebeurt stapsgewijs, het kan hierdoor zijn dat de attributen al te zien zijn bij een gedeelte van je assortiment maar nog niet bij alle producten.

Alle artikelen blijven voorlopig online staan, de productinformatie attributen staan nu nog bij de optionele productinformatie. In de toekomst worden deze attributen verplicht gesteld en zullen producten offline gehaald worden als de informatie niet is aangeleverd.
Omdat we de de exacte datum van de livegang nog niet weten word je hier later van op de hoogte gesteld.

Wie is de verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU? 

Dit kan zijn: de fabrikant, de gemachtigde, de importeur, de distributeur, de fulfilmentdienstverlener of andere natuurlijke personen of rechtspersonen voor wie verplichtingen gelden ten aanzien van de vervaardiging van producten, het op de markt aanbieden ervan of de ingebruikneming ervan in overeenstemming met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie (artikel 3 punt 13 Verordening EU 2019/1020).  

Weet je niet wie de verantwoordelijk marktdeelnemer in de EU voor jouw producten is? Schakel dan een (juridisch) adviesbureau in. 

Hoe kan je deze gegevens het makkelijkste aanleveren?

Omdat het waarschijnlijk om veel producten gaat is de online editor de makkelijkste manier om veel content in één keer aan te passen.