Visits & Conversie Rapportage

Publicatie

Deze rapportage geeft aan voor jouw assortiment hoeveel visits je hebt binnen gekregen, en wat de conversie is op jouw artikelen. Hierbij zie je ook goed je presteert t.o.v. de concurrentie.

Voordelen van de Visits & Conversie rapportage

  1. Je krijgt inzicht in je koopknop percentage
  2. Je krijgt inzicht in hoeveel visits (potentie) je laat liggen
  3. Je kan je Missed Sales berekenen op jouw artikelen
  4. Door alle voorgaande punten kun jij je voorraadstanden optimaliseren
00:00

Aantal bezoekers
In de Visits & Conversie rapportage zie je hoeveel bezoekers er jouw artikelen, per artikel, hebben bezocht (bepaald in de Commercial Insights Rapportage). Je kunt zien of dit Nederlandse of Belgische bezoekers zijn geweest, en of zij de pagina via Mobile, App, Desktop of Tablet hebben bezocht.

Koopknop
In deze rapportage krijg je dus te zien hoeveel bezoekers jouw artikelen hebben bezocht. Een visit (bezoek) telt alleen als je ook daadwerkelijk de koopknop had. Je kunt ook zien hoeveel bezoekers het artikel hebben bezocht op het volledige platform. Vanuit daar kun je berekenen wat jouw koopknop percentage (hoe vaak je de koopknop hebt gewonnen) is.

Benchmark op Visits
Elk artikel zit bij bol.com in een productgroep (chunk). De benchmark die we wekelijks rapporteren is een ranking van alle artikelen uit een productgroep, op basis hiervan geven we terug op welke plek jouw artikelen staan in deze ranking. Als we bijvoorbeeld 500 wasmachines hebben binnen bol.com dan ranken we deze van nummer 1 tot en met nummer 500. Dit wordt gedaan op basis van het aantal Visits. We geven daarna terug op welke plek jouw wasmachine staat in deze ranking. Zo kan je zien of er nog veel visits te behalen zijn in het totaal.

Let op! De ranking van de benchmark is alleen gebaseerd op Visits en is dus niet hetzelfde als de Lijstpagina Ranking.

Conversie
In de Visits & Conversie rapportage zie je per artikel (bepaald in de Commercial Insights Rapportage) wat het conversiepercentage is. Bijvoorbeeld 6%. Je kan zien of dit door Nederlanders of door Belgen is gekocht. Ook krijg je conversiecijfers per device (Mobile, App, Tablet en Desktop).

Benchmark op Conversie
In de benchmark van conversie zie je het gemiddelde van de volledige productgroep waar jouw artikel in valt. In deze benchmark hebben we wel de Long Tail verwijderd, omdat deze de benchmark vertroebelt. Bijvoorbeeld, als we 500 wasmachines hebben kan het zijn dat we slechts van 400 wasmachines de conversie gebruiken om daar het gemiddelde van te nemen. Dit gemiddelde verschilt per week. Op deze manier kan je zien of de aanpassingen die je hebt gedaan ook daadwerkelijk positief zijn t.o.v. de benchmark.

Missed Sales berekenen
Je kunt in deze rapportage zien hoeveel bezoekers er in totaal op het platform op jouw artikelen zijn geweest en hoeveel bezoekers jouw artikelen hebben bezocht terwijl jij de koopknop had.

Laten we dit aan de hand van een voorbeeld verduidelijken. Stel, er komen in totaal 1200 bezoekers op jouw artikel in een bepaalde periode. Dan kan het zijn dat je in deze periode niet altijd de koopknop hebt waardoor je volgens het systeem slechts 1000 bezoekers had. Door te zien wat de conversie is die je normaal gesproken op dit artikel had behaald kan je berekenen wat de missende 200 bezoekers zouden kunnen opleveren. Als de conversie bijvoorbeeld 10% is, had je in die periode 20 stuks meer kunnen verkopen. Mocht de conversie niet bekend zijn, dan zou je ook de benchmark van dat artikel kunnen gebruiken voor deze berekening.