SSCC voor EDI leveranciers

Vanaf 31 december 2021 dienen alle logistieke verzendeenheden die aan bol.com worden geleverd, te zijn voorzien van GS1-label(s) met de ‘serial shipping container code’ – ook wel het SSCC-label genoemd. Lees hieronder wat dat precies inhoudt. Zorg dat je ook deze pagina goed doorleest, hier lees je hoe je je zending inclusief SSCC op de juiste manier inclusief verzendlabel met SSCC naar bol.com moet toesturen.

Onze EDI-partner

Onze EDI-partner Transus zal leveranciers actief ondersteunen om de SSCC-data in hun DESADV-berichten te integreren. Als dit voor jou handig is, biedt Transus (tegen betaling) een mogelijkheid om SSCC-labels voor je te genereren. Neem contact op met Transus voor hulp bij SSCC door het aanmaken van een support ticket in de Transus Portal of door een mail te sturen naar support@transus.nl.

Hoe creëer ik een verzendlabel inclusief SSCC?

In tegenstelling tot een leverancier die met de SCP werkt moeten leveranciers met een EDI-verbinding zelf een verzendlabel samenstellen die voldoet aan de GS1 standaarden voor een verzendlabel inclusief SSCC en aan de eisen die bol.com in de aanlevervoorwaarden stelt aan verzendlabels.

Er zijn een aantal regels die GS1 oplegt waar het verzendlabel aan moet voldoen, deze zijn;

Een SSCC-code bestaat uit 18 cijfers, deze 18 cijfers zijn opgebouwd uit
 • Extension digit. Gebruikt om de serie nummer range van de SSCC-identificatie te vergroten -> vrij te gebruiken voor toewijzende partij
 • GS1 Company Prefix. De GS1 prefix van de partij die de SSCC-code aanmaakt
 • Serial Number. Vrij op te voeren serienummer om een logistieke eenheid uniek te identificeren. Advies is om oplopende getallen te gebruiken. Geen hergebruik binnen 12 maanden
 • Check digit. Berekend controlegetal op basis van de eerste 17 cijfers van de SSCC-code

Lay-out van het verzendlabel

Alle GS1-regels waar het verzendlabel aan moet voldoen zijn op de GS1-webpagina terug te vinden. Raadpleeg deze pagina voor meer uitleg.

1. Gewenste lay-out van het label

 • Bovenaan het label duidelijk vermeld de “From” (Retouradres) en “To”
 • In het midden van de label de SSCC-code en het paklijstnummer
 • Onderaan het label de SSCC-barcode + los opgeschreven de code
 • GS1-128-barcodes moeten worden onderscheiden van Code 128-barcodes door het gebruik van: het speciale functie 1-teken (FNC1) na het startteken
 • Labelformaat moet A5 of A6 zijn

2. De grootte van alle tekst op het label moet minimaal 3 mm groot zijn, let op! We hebben het hier niet over “Font size” maar over werkelijke grootte

3. De grootte van de tekst in middelste stuk van het label (de SSCC-code en het paklijstnummer) moet minimaal 7 mm groot zijn en in UPPERCASE. Let op! We hebben het hier niet over “Font size” maar over werkelijke grootte

4. Zorg dat je paklijst duidelijk op het label vermeld is en geeft ook aan dat het om de paklijst gaat. Bv; PACKLIST: VOORBEELDBOL.COM123

5. Bij het noteren van de SSCC-code in het middelste veld van het label is het van belang dat het ook vermeld wordt dat het om een SSCC-code gaat. Bv; SSCC:081201201212102125

6. Barcodes op een GS1-label moeten aan een aantal eisen voldoen:

 • De barcode mag niet langer zijn dan 165 mm of 48 datagegeven.
 • Wij adviseren om een barcode hoogte van minimaal 32 mm aan te houden
 • De smalste streep van de barcode mag maximaal 1,016 mm breed zijn zijn (x-dimensie)
 • Stille zones dient minimaal 10 maal X-dimensie te zijn

Bekijk onderstaande voorbeeld van een A6 label wat voldoet aan de GS1 en aan de bol.com eisen à handig dus om aan de hand hiervan je eigen label samen te stellen. Dit is een label van een mono pallet. Uiteraard kunnen er ook mixed pallets worden geleverd.

Let op! De blauwe velden zijn verplicht voor leveringen aan bol.com

Een voorbeeld van een multi pallet

Voormelding via een DESADV-bericht inclusief SSCC

Het is belangrijk om rekening te houden met onderstaande punten om correct een DESADV-bericht te kunnen versturen inclusief SSCC.

 • Voor leveranciers met een EDI-koppeling moet de SSCC in het DESADV-bericht worden vermeld.
 • Zorg dat je de bol.com EDI-handleiding raadpleegt om meer informatie te verkrijgen over hoe de SSCC in het DESADV-bericht verwerkt moet worden.
 • Bij problemen/ vragen rondom SSCC en EDI is Transus het eerste aanspreekpunt. Neem contact op met Transus voor hulp bij SSCC door het aanmaken van een support ticket in de Transus Portal of door een mail te sturen naar support@transus.nl.
 • SSCC-codes dienen zonder AI (Application Identifier) in de EDI-voormelding gezonden te worden. De AI is geen onderdeel van de SSCC-code.

Heb je een verzendlabel inclusief SSCC gecreëerd en een voormelding via een DESADV-bericht inclusief SSCC aangemaakt? Ga naar deze pagina om terug te vinden hoe je je zending moet klaar maken voor vertrek inclusief het verzendlabel met SSCC.

Extra hulp nodig?

Vraag je je af of het label wat je hebt samengesteld voldoet aan de GS1-richtlijnen? Je kunt contact opnemen met GS1 Nederland, zij hebben een supportdesk die je kunt benaderen.

Heb je specifiek vragen over EDI en SSCC? Neem dan contact op met het EDI-team van bol.com door te mailen naar edi@bol.com.

Heb je de uitleg op deze en de overige webpagina’s over SSCC goed doorgelopen, maar nog steeds is je vraag niet beantwoord? Neem dan contact op met Leveranciers service (supplier@bol.com)

Gerelateerde onderwerpen