On Time In Full (OTIF) score in een nieuw jasje!

Vanaf nu nog beter inzicht in hoe jij presteert in onze supply chain!

Nieuws

Vanaf vandaag is de OTIF score zoals je die kent uit onze portal in verbeterde versie uitgebracht. Hiermee is de OTIF score beter in lijn met de afspraken en verwachtingen die er tussen jou (onze leverancier) en bol.com gelden. Dit kan betekenen dat je score anders uitvalt dan je eerder van ons gewend bent.

Wat is er veranderd?

Er zijn 2 belangrijke wijzigingen gemaakt op de score. De eerste wijziging is dat voor uitzonderlijke situaties geldt dat we ontijdige leveringen toch goedkeuren als daar een goede reden voor is. Deze redenen bestaan uit:

  • We hebben de afgesproken minimum order value (MOV) niet behaald
  • We hebben meer dan de gedeelde stockstanden (mits accuraat) besteld
  • We hebben je geweigerd aan de poort i.v.m. inboundkrapte terwijl je op de gevraagde leverdatum kwam leveren

De tweede wijziging is dat we de afspraken die gelden tussen leveranciers en bol.com beter willen terugzien in de OTIF. Daarom is er voor nu besloten dat enkel korte termijn orders meerekenen in de daadwerkelijke score. Belangrijk om hierbij te weten is:

  • Korte termijn orders zijn orders waarin de originele gevraagde leverdatum (RDD) maximaal 6 weken na de plaatsingsdatum ligt.
  • Indien er met de Supply Chain specialist is afgesproken dat deze gevraagde datum niet exact hoeft te worden aangehouden voor (een deel van) de toegekomen korte termijn orders, dan is deze afspraak leidend en tellen de orders niet mee in het OTIF percentage.

Wat betekent dit voor mij?

Zoals je gewend bent moeten alle orders nog steeds op de gevraagde leverdatum worden geleverd. In de OTIF rapportage zul je een onderscheid zien in de orders die wel en niet meetellen in het percentage. De orders die op dit moment niet meetellen in het percentage worden gemarkeerd als “No_Status”. Later dit jaar zullen ook de orders die nu niet worden meegewogen opnieuw worden betrokken in de score, waarbij de levernormen voor deze stromen mogelijk zullen zijn aangepast om de werkafspraken tussen leverancier en bol.com beter weer te geven.
Zo zullen we voor sommige orderstromen minder strak handhaven op de gevraagde leverdatum, maar gaan we hogere eisen stellen aan de teruggekoppelde leverdatum.

Helaas betekent dit dat we een deel van de leveringen die nu op tijd zijn gearriveerd tijdelijk niet in de rapportage terug laten komen. Echter, we zijn druk bezig met het opnieuw zichtbaar maken van alle orders, ook degene die tijdelijk als “No_Status” staan geregistreerd.  Zodra dit gebeurt, zullen leveringen op de RDD altijd realiseren in een positieve score, ongeacht welke onderliggende leverwindow geldt voor de order. Zodra deze update is gedaan volgt hierover communicatie via de bekende kanalen.