Updates in het Supply Chain portal

Op vrijdag 8 september gaan er twee aanpassingen in het Supply Chain portal (SCP) live

Nieuws

Het wordt mogelijk om packlists te verwijderen. Door deze verandering is het niet meer mogelijk om invoices in te dienen voordat de levering van de zending plaats vindt via het SCP. Deze aanpassingen hebben mogelijk invloed op je processen bij het voormelden en factureren, hierom het verzoek om deze te bekijken in voorbereiding op de aankomende wijziging.

Verwijderen packlists

Aangemaakte packlists kunnen verwijderd worden in het SCP. Packlists die aangemaakt zijn via EDI kunnen ook in het SCP verwijderd worden, deze packlists kunnen niet via EDI verwijderd worden.

Een packlist kan alleen verwijderd worden wanneer deze:

  • Status NewShip heeft – de packlist is nog niet aangekomen bij het warehouse
  • Vóór 17 uur op de datum van levering van de packlist

Met deze mogelijkheid willen we bevorderen dat de inhoud van de daadwerkelijk geleverde zending overeenkomt met de voorgemelde packlist.
Na het verwijderen van een packlist worden de betreffende orders en items teruggezet als openstaande order.

De order moet opnieuw bevestigd worden voordat er een nieuwe voormelding gemaakt kan worden. Mocht er een aanpassing nodig zijn in de leverdata dan kan dit worden aangegeven in de order response.

Op het Leveranciers platform is een handleiding te vinden hoe een voormelding verwijderd kan worden: https://leveranciers.bol.com/nl/hulp-nodig/orders/voormelding-verwijderen/

 

Invoice creatie

Het aanmaken van een invoice via het SCP zal alleen mogelijk zijn nadat een shipment gearriveerd is in het warehouse of na 17.00 op de aangegeven leverdag. Deze wijziging heeft geen impact op EDI leveranciers.

Hiermee willen we voorkomen dat er invoices gemaakt worden op een shipment die mogelijk nog verwijderd wordt.